Antwerp


Een weergave van een mogelijke rebranding van Antwerpen. Onderdeel van een internationale wedstrijd die binnen een week tijd gepitched diende te worden. Verschillende drukdragers werden uitgewerkt. Antwerpen is een kunststad, de verschillende monumenten die een belangrijke rol hierin spelen wou ik laten terugkomen in de branding. De kleur rood is hierbij bewust bewaard, dit om de herkenbaarheid te behouden. Een schreefloos front werd gekozen om het geheel frisser en tijdloos te maken.